Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Viktig information

Flygplatser

Här finns möjlighet att se

ankommande och avgående flyg från spanska flygplatser.

Här finns information om pendelbuss/tåg m.m. till och från flygplatser.

Malaga flygplats:        http://www.malagashuttlebus.com/

 eller:                          http://www.gomarbella.com/marbella/malagabus.htm

Alicante Flygplats:

Mot Torrevieja och Cartagena:  http://www.torrevieja.com/eng/services/bus-from-alicante-to-cartagena-through-torrevieja.html

Vidare mot Mazarron: I pdf-format:  

alsa-cartagena-mazarron.pdf

 Mot: Benidorm, Calpe and Denia:    http://www.alicante-spain.com/benidorm_denia.html

Bussar

Det går flygbussar direkt från Malagas flygplats till Marbellas busstation.  Restiden är 45 minuter och en enkel biljett kostar cirka 8,50€. Bussar avgår nästan varje timme från Malaga flygplats, men kan variera beroende på datum och dag.

Busshållplatsen ligger precis utanför T3 ankomsthalen. Biljettkontoret ligger på vänstra sida av torget som ligger utanför ankomsthallen.  Det är nödvändligt att köpa biljetterna innan man går ombord. 

Mellan Málaga flygplats och Nerja             Mellan Alicante och Torrevieja.m.fl.

 Alicante/Murcia/Valencia/Almeria                 Costa Blanca/ Costa del Sol

Svenska skolor i Spanien

På denna sidan finns länkar till svenska och skandinaviska skolor

och lekskolor i Spanien.

Skolgång/utbildning

Utbildningsdepartementet i Spanien, Ministerio de Educación y Ciencia, ger ut information om olika skolor på olika platser i landet. Informationskontoret (Servicio de Información, Iniciativas y Reclamaciones) ligger på c/ Alcalá, 34, 28014 Madrid.
Tel: 91 532 13 00
E-post: informacion@mec.es
www.mec.es

Skandinaviska skolan i Madrid/Colegio Escandinavo en Madrid
www.escandinavo.com

Skandinaviska skolan Costa Blanca
www.skandinaviskaskolan.com

Svenska skolan i Fuengirola / El Colegio sueco en Fuengirola
www.svenskaskolancostadelsol.net

Svenska skolan i San Agustín/Colegio sueco en Gran Canaria
> http://www.svenskaskolangc.com/

Svenska skolan Teneriffa/Colegio sueco en Tenerife
>www.teneriffaskolan.se

Svenska skolan på Mallorca & EuroCampus/Colegio sueco en Mallorca
www.svenskaskolanmallorca.com

Eleverna undervisas enligt svenska läroplanen. För att översätta betyg eller tillgodoräknande av utbildning ska man vända sig till:

Ministerio de Educación y Ciencia
Paseo del Prado, 28 -4 i Madrid
Tel: 91 506 5618

Sjukvård i Spanien

Denna sida innehåller information om olika delar av det Spanska Sjukvårdssystemet.

Spansk sjukvård     Vården begränsas          

Detta är hämtat från ”Vårdguiden.se

Vård inom EU 

(Europeiskt sjukförsäkringskort)

För att få rätt till medicinskt nödvändig vård när du reser inom EU/EES och Schweiz behöver du ett europeiskt sjukförsäkringskort. Kortet kallas även för EU-kort. Med EU-kortet får du vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i landet du besöker. Du kan beställa kortet kostnadsfritt från Försäkringskassan.

Nödvändig vård innebär:

 • att du inte ska behöva avbryta din vistelse och återvända till ditt hemland av medicinska skäl
 • vård som inte kan vänta
 • vård som orsakas av kronisk sjukdom. Det täcker också provtagningar och medicinska kontroller
 • all vård som blir nödvändig på grund av graviditeten, även förlossning. Det gäller dock inte planerade besök till barnmorska eller läkare.

Det är dock den behandlande läkaren som avgör vad som är nödvändig vård.

Syftet med din resa måste vara ett annat än att söka vård. Om resans syfte är att söka vård, anses vården vara planerad och då gäller inte EU-kortet. Du kan läsa mer om planerad vård längre ned.

Sjukförsäkringskortet är litet och lätt att ta med. På engelska heter det ”European Health Insurance Card”.

Kortet, som är gratis, gäller i tre år och är personligt. Även barn måste ha ett eget kort.

Har du en smarttelefon kan du ladda ner en app om EU-kortet. Där kan du bland annat läsa om hur du använder EU-kortet i EU-länderna, vilken vård som ingår och vad det kostar. Du kan dock inte använda appen som ett EU-kortet. Läs mer på Europeiska kommissionens webbplats.

Här beställer du kortet

Kortet kan beställas från Försäkringskassan. Beställ kortet i god tid, det kan ta upp till tio dagar innan det levereras.

Du kan beställa kortet genom:

 • Försäkringskassans hemsida
 • ringa Försäkringskassan på 0771-524 524 (+46 771 524 524 från utlandet)
 • att skicka ett sms med texten EUKORT och ditt personnummer till 71020. Personnumret kan skrivas med 10 eller 12 siffror, med eller utan mellanslag och bindestreck. Du får en bekräftelse på att Försäkringskassan tagit emot din beställning.

I vilka länder gäller kortet

Kortet gäller i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Du behöver inte visa EU-kortet om du behöver vård inom Norden. Då räcker det att du visar giltig ID-handling och uppger din bostadsadress.

Vad kostar vården utomlands?

Vad du får betala varierar från land till land, men du har rätt till vård på samma ekonomiska villkor som andra försäkrade i det land där du söker vård. EU-kortet ger bara rätt till vård hos vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i landet du besöker.

Reglerna om hur du betalar varierar också mellan olika länder. I vissa länder betalar du endast en patientavgift, i andra måste du först betala hela vårdkostnaden och sedan gå till landets motsvarighet till Försäkringskassan för att få ersättning. Ta reda på vad som gäller i det land du ska resa till innan du åker.

Har du en egen reseförsäkring ger den ofta rätt till ersättning för kostnader för vård och eventuell hemresa vid en nödsituation. Vad som gäller för din försäkring står i försäkringens villkor.

Visa alltid upp EU-kortet tillsammans med din ID-handling med en gång när du söker vård.

EU-kortet täcker inte all vård

EU-kortet täcker inte kostnader vid hemresa, till exempel med ambulansflyg. För att få det behöver du en privat reseförsäkring. Det gäller dock inte inom Norden, där det finns ett speciellt avtal som täcker extra utgifter för hemresor. Ofta ingår det en reseförsäkring i hemförsäkringen. Se efter vilka försäkringar du har innan du reser.

EU-kortet täcker inte privat vård utan endast hos vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i landet du besöker.

Om du tappat eller glömt kortet

Om du är i Sverige kan du beställa ett nytt kort från Försäkringskassan.

Om du är utomlands kan du kontakta Försäkringskassan på telefon +46 771 524 524. Du kan då få ett provisoriskt intyg som ger dig samma rättigheter som EU-kortet. Intyget innehåller samma uppgifter som EU-kortet, men gäller bara i 6 månader. Spara annars kvitton från sjukbesöket, eventuellt kan du få ersättning från Försäkringskassan när du kommer hem.

Planerad vård

I vissa fall kan landstinget välja att remittera dig för planerad vård utomlands, men då gäller inte EU-kortet. Det gäller främst specialistvård och viss rehabilitering som inte går att få i Sverige och som din läkare bedömt att du behöver. Vården betalas då av ditt landsting. Du betalar endast svensk patientavgift. För mer information, kontakta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00.

Du kan ha möjlighet till ersättning i efterhand från Försäkringskassan för vårdkostnader du haft i samband med en planerad behandling utomlands. Du kan även ansöka om ett förhandstillstånd för planerad vård hos Försäkringskassan innan din resa. Du betalar den patientavgift som gäller i det land du får vård och Försäkringskassan betalar resten av vårdkostnaden. Kontakta Försäkringskassan för mer information.

Till Toppen

Detta är hämtat från Masa International om den Spanska sjukvården:

http://www.masainternational.se/health-service/

Spansk sjukvård

Nationella Institutet för Offentlig Sjukvård (INSALUD)

Doctors

Efter att demokratin återupprättats och det spanska hälsovårdsministeriet byggts upp igen, skapades det Nationella Institutet för Offentlig Sjukvård (INSALUD) för att täcka medborgarnas behov. Namnet ändrades nyligen till Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

Idag har mer än 98,9% av befolkningen rätt till fri sjukvård och systemet är i dagsläget ett av de bästa och modernaste i Europa. Det finansieras med skattemedel vilket innebär att patienterna har möjlighet att få avgiftsfri sjukvård vid behov.

Sjukvårdens kvalitet

Kvaliteten på spansk sjukvård är mycket hög, speciellt i de större städerna. Det finns även privat sjukvård som används av c:a 15% av befolkningen, huvudsakligen i Madrid och Barcelona. Den spanska regeringen uppmuntrar utvecklingen inom den privata sektorn genom skatteavdrag för tecknandet av privata sjukförsäkringar.

Alla spanjorer har rätt att fritt välja doktor på vårdcentralen. Nästan hela befolkningen har möjlighet att inom ett dygn boka tid på hälsovårdscentralen. Uppskattningsvis 8% sägs behöva vänta 2-4 dagar. Din doktor på vårdcentralen är skyldig att göra hembesök vid akutfall, och är även den person som skriver ut remisser till specialistläkare (utom obstetrik eller optiker).

Couple swimming

De flesta läkare ingår i arbetslag vid mobila vårdcentraler. Remisser till specialistläkare sker vanligtvis genom en särskild klinik som antingen kan vara en del av ett sjukhus eller en privat inrättning. Det finns närmare 800 sjukhus i Spanien. Nästan 2/3 av alla sjukhussängar finns på offentliga sjukhus och där sker 80% av sjukhusvården. De privata sjukhusen är oftast mindre. Vid särskild rådfrågning eller vid sängbrist kan de offentliga sjukhusen komma att teckna avtal med de privata inrättningarna för avlastning.

Akutvård och övriga tjänster

Alla offentliga sjukhus har en akutmottagning som är öppen 24 timmar om dygnet. Inom varje regions förvaltning i Spanien finns det åtminstone ett större offentligt sjukhus, bemannat med utbildad personal samt utrustat med avancerad teknik som kan erbjuda ypperlig specialistvård.

Precis som i de flesta europeiska länder finns här väntelistor för frivillig och icke-akut kirurgi. För att minska väntetiden för operationer har den spanska regeringen valt ut ett antal sjukhus som ombetts utöka sitt totala antal operationstimmar, även på kvällstid.

Det förekommer inga extra patientavgifter för sjukvård inom den offentliga sektorn, men man måste betala c:a 40% av priset på receptbelagda mediciner. I dagsläget är receptbelagda mediciner helt gratis för pensionärer och arbetslösa, men den spanska regeringen har planer på att införa en avgift på 10 % för pensionärer.

EU-medborgare har rätt till gratis sjukvård i Spanien mot uppvisandet av det europeiska sjukförsäkringskortet. Dock uppmanas turister att teckna en privat reseförsäkring.

Till Toppen

Nu ändras reglerna för vården av utlänningar i Spanien.

Detta är hämtat från Club Nórdico,s hemsida

http://www.clubnordico.com/index.php?

Vården av utlänningar i Spanien begränsas.

Senast uppdaterad 2012-06-06 10:53 

 

Spanien ska inför restriktioner för utlänningar som utnyttjar den spanska sjukvården.

Den så kallade sjukvårdsturismen har varit omdebatterad länge och hälsovårdsministern Ana Mato annonserar mot bakgrund av sparbehoven, skärpta regler för vilka som har rätt till gratis vård i Spanien. Kostnaden för icke akut vård som utlänningar genomgår i Spanien beräknas till omkring en miljard euro om året.

Det finns exempel på ingrepp som utförs gratis i Spanien, men som exempelvis kostar 8 000 euro om de utförs av den brittiska hälsovården. Ana Mato menar att både EU-medborgare och utlänningar från andra länder missbrukar den fria spanska vården avsiktligt.  

Ett annat problem är de EU-medborgare som mantalsskriver sig i Spanien, erhåller ett spanskt sjukvårdskort och med detta sedan får vård i sitt hemland. Den kostnaden faktureras nämligen Spanien för.

Betty Gräns

Facebook Sidor i Spanien

Denna sidan är nu kategoriserad efter regioner i Spanien.

Vi har även våra egna FB-sidor på dessa sidor:

https://www.facebook.com/groups/svenskarispanien/
https://www.facebook.com/groups/spaniensvenskar/
https://www.facebook.com/groups/jobbispanien

Klicka på bilden här under för att komma till gruppen.

Klicka på Regionsnamnet för att komma direkt till regionen

Andalusien,   Balearerna(Mallorca),  Valencia,   Katalonien,   Kanarieöarna,   Murcia,   Madrid,   Gibraltar,   Övriga FB-sidor

Andalusien

Marbella Svenskar i Marbella Marbella   Marbella Skandin. i Marbella 
Marbella   Marbella   Fuengirola-Marbella
Svenskar  i  Estepona Svenskar i Fuengirola Fuengirola 
FuengirolaFuengirolaFuengirola
FuengirolaFuengirolaSydkusten.se Tidning
Almuñécar VännerSvenskar i Almunecar/svenskar-i-almunecar.pngEstepona
Svenskar i Nerja Nerja friends Scandinavia Nerja   
NerjaNerja/TorroxNerja
SkandiaMäklarna NerjaBenalmádenaManilva
Svenskar i San Pedro Svenskar i Málaga Svenskar i La Campana   
Svenskar i GranadaSvenskar på Costa Del Sol   Skandin. Costa Del Sol   
Skandin. med barn Costa del Sol Skandin. i Costa Del Sol Costa del Sol 
Costa Del Sol Costa del Sol Costa del Sol 
Sierra Nevada Malága Flygplats samåkning Costa del Sol
SolkustenMalága Flygplats samåkning Costa Del Sol
SolkustenFuengirola/MijasAlmería
Marbella Costa del SolTorre del Mar
Costa del Sol

Till Toppen

Balearerna (Mallorca)

Mallorcaskandinaver Svenskar på Mallorca MallorcaNytt

Valencia

Svenskar i Torrevieja Svenskar i Torrevieja La Mata Torrevieja 
Torrevieja  Torrevieja Torrevieja 
Torrevieja Torevieja Torrevieja 
TorreviejaTorreviejaTorrevieja
TorreviejaBenidormCosta Blanca
Svenskar i Alicante Svenskar på Costa Blanca Svenskar som älskar Costa Blanca 
Villa Martin Skandin. i Javea Torrevieja 
Nordbor i Torrevieja Scandinaver i Torre Santa Pola o Gran Alacant 
 Costa Blanca  Costa Blanca Costa Blanca 
Costa Blanca  Torrevieja Golfkompis Torrevieja 
TorreviejaCosta BlancaTorrevieja
Costa BlancaCosta BlancaTorrevieja
Costa BlancaCosta BlancaTorrevieja
TorreviejaTorreviejaCosta Blanca
Costa BlancaTorreviejaCosta Blanca
Costa CasaTorreviejaTorrevieja
Costa BlancaCosta BlancaCosta Blanca
Torrevieja
Torrevieja

Till Toppen

Katalonien

Svenskar i Barcelona/svenskar-i-barcelona.pngBarcelonasvenskarBarcelona/facebooksida1.jpg
BarcelonaCastelldefels Barcelona
BarcelonaBarcelonaBarcelona
Castelldefels  

Kanarieöarna

Svenskar på Kanarieöarna Svenskar på Gran Canaria Skandin. på Gran Canaria
Skandin. på Gran Canaria Nordmenn på Tenerife Teneriffa Tips o diskussion 
 Kanarieöarna TeneriffaGran Canaria
TeneriffaGran CanariaGran Canaria
KanarieöarnaGran CanariaGran Canaria
KanarieöarnaGran CanariaGran Canaria
Gran Canaria  

Till Toppen

Murcia

Svenskar  på  Costa CalidaSvenskar på Costa Calida Costa Calida 
Nordbor i Mazarron mfl.

Madrid

Svenskar i Madrid Svenskar i Madrid  

Till Toppen

Gibraltar (Engelsk koloni)

Svenskar i Gibraltar Skandin. i Spanien  

Övriga FB-sidor i Spanien

 Spanien Spanien Spanien 
Vi svenskar i Spanien Vi som lär oss spanska Skandin. i Spanien 
Spanien Utlandssvenskar Qoola Qvinnor 
Spanska växter o djur Mat och Bakelser Grupper i Spanien 
 Köpa bostad utomlands Spanienflytten Drömbostad 
Semesterbostad Novagolf  La Marina 
FöretagsregisterSkandinaviska husägareDuktiga hantverkare
Svenska som modersmålSvensk träffgrupp SpanienSemesterbostäder
Swedish Entrepreneurs  i  SpanienSvenska jobb i Portugal o SpanienSkandinaviska byggföretag i Spanien
Jobb i SpanienSvenska butiker i SpanienFBB-Immobilien
Även fattigpensionärer Solkustens medmänniskaSemesterbostäder i Spanien
VIP SpanienSpanska VinerFörfattare i Spanien
Venner i VillajoyosaSvenskpañolesEspañoles en Suecia
Lions Inline hockeyEUBesiktning av bilNordbor i Spanien

Tolkar i Spanien

Ibland när man tex besöker en vårdcentral (Centro de Salud) i Spanien och man inte kan spanska språket så kräver dom en tolk.

Här kommer telefonnummer  till svenska tolkar och i vilka områden dom jobbar. Ofta kan dom också hjälpa till på andra ställen typ Myndigheter.

Priser för tolk sätts ej ut på denna sida då det kan variera från fall till fall. Det ska vara en överenskommelse mellan tolken och den dom söker sådan hjälp.

Längst ner på sidan finns länkar till översättare som kan hjälpa er att översätta dokument . m.m.

Fia Ensgård svarade på en fråga angående tolk till polisen på våran Facebook-sida.

  Det finns en jättefin service hos polisen där man ringer till 902 102 112 och då får göra sin anmälan på engelska sedan åker man till sin polisstation och där finns då allt utskrivet och klart på både engelska och spanska. Men man måste infinna sej inom tre dagar. Funkade bra för mej iaf när jag blev bestulen.

 

MURCIA regionen

Murcia:

Mazarron/Pto. de Mazarron:

 Tina Mallis är en engelsk tolk som arbetar i Mazarron området och även på sjukhusen i Cartagena.

Talar engelska, tyska, spanska.

TEL: 0034   666 329 635

Email: t4lingua@hotmail.com

VALENCIA regionen

Torreveija-området:

 Martina Enberg:

Arbetar som tolk, översättare, notariehandlingar vid köp/sälj, deklarationer, sjukhusbesök etc.

Martina Enberg tel mobil +34 685 759 851

E- mail: martina_enberg@yahoo.es

 

Torrevieja.

Hej!
Jag arbetar som tolk och översättare i Torrevieja området.
Samarbetar med flertal läkare, advokater och andra spanska
myndigheter som man kan tänkas komma i kontakt med ang sin vistelse i
Spanien.
Hör gärna av dig!
Mvh
Desiré
602515027

E- mail  info@ebou.es

 

Janiccée Wretman

Jag hjälper till med att tolka hos polis, notarius publicus, myndigheter mm.

Kontakta mig på 677 713 881 el vi e-mail på info@eadgivningispanien.com

TORREVIEJA OCH ORIHUELA COSTA

Ingrid Rylander

Hej! Jag hjälper till som tolk på t ex sjukhuset, polisen, notarien eller vid läkarbesök. Jag översätter även alla typer av dokument från spanska/engelska till svenska. 

Kontakta gärna mig på telefon 652 30 10 12 eller mejla ingrids.service@gmail.com.

Alicante-området:

Jag tolkar på svenska/ spanska   spanska/svenska.   Har lång erfarenhet inom hälsovård, i och med jag är Leg. Sjuksköterska. med svenskt och spanskt legitimation. men kan tolka inom andra området också, notarier, domstolar, polisen, banken, m.m.  Har arbetat som sjuksköterska i Sverige och i Spanien. Jag är spanjorska och just nu arbetar som skolsköterska på Europa Skolan i Alicante, sedan 12 år.  

Bor i Ciudad Quesada .

Email:    charoperezg@hotmail.com

Movil: 639098040

Med vänliga hälsningar

Charo

ANDALUSIA regionen

 

Malaga-området:

Soltjänsten Homeservice erbjuder sina kunder Trygghetsservice. Vi tillhandahåller tolkning och översättning vid kontakt med myndigheter och andra samhällsinstitutioner. Medicisk kontakt: Vi hjälper kunden i alla ärenden av medicinskt karaktär eller omvårdnad, följer med till läkaren.
Kontakta oss på telefon (+34) 655 043 922 eller på e-post info@soltjansten.com,

Lilian Marino Blomqvist

Översättning och tolkning. Jag kan också följa med till läkare och myndigheter. Jag har spanska som modersmål och har en svensk språklärarutbildning i Spanska. Har bott i Sverige i 27 år, men bor numera i Coín större delen av året. Tel (+34) 634 360 389

 Email:      lilianmarinoblomqvist@gmail.com

Manilva-Fuengirola

TOLK-TJÄNSTER: Mina mest efterfrågade tjänster gäller ÖVERSÄTTNINGAR och allmän vägledning vid registreringar av LEVNADSINTYG, ID-HANDLINGAR, DEKLARATIONER, BILÖVERLÅTELSER/-BESIKTNINGAR, REKLAMATIONER mm, eller att jag medföljer som tolk och guide vid LÄKARBESÖK, POLIS-/MYNDIGHETSÄRENDEN eller andra instanser där jag hjälper till att förstå och bli förstådd.

15 euro/tim eller enl ök inkl telefoni och resor.

Carola Ekvall

628498652

Gran Canaria, Costa Blanca, Mallorca, Costa Del Sol, Teneriffe,

Tolkservice

Behöver du hjälp på Polistationen, Läkarmottagningen

Tandläkaren, Banken etc…?

Vi hjälper dig med all tolkservice.

Canariahome.

KONTAKTA OSS PÅ TELEFON

HUVUDKONTORET 0034- 71 71 43 405

Teneriffa

 

Jag bor på Teneriffa och är auktoriserad översättare (intérprete jurada). Jag har magisterexamen i översättning och gör alla typer av auktoriserade och icke auktoriserade översättningar mellan spanska/svenska och vice versa. Det är bara att kontakta mig via mail (ringmar@outlook.com) för kostnadsförslag för översättningar. Jag är också utbildad tolk och tar tolkuppdrag på Teneriffa, där jag också arbetar för domstolen som tolk.

Mvh, Ingrid

Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife

Översättare:

http://www.comunicatranslations.com/sv/contact/

http://www.linguavox.se/spansk_oversatting.html

http://www.hispano.se/

http://www.lingo24.se/spansk-%C3%B6vers%C3%A4ttning.html

Testamente och arv i Spanien

Enlig dagens svenska lagstiftning spelar det ingen roll var man är bosatt när man avlider. Är man svensk medborgare ska svensk arvsrätt gälla. Det kan visserligen finnas konkurrerande lokala regler i andra länder vilket gör att utlandssvenskar ibland också bör upprätta ett testamente i bosättningslandet. Men grundprincipen har ändå varit att svenska regler gäller.

Men när EU:s nya arvsförordning införs i augusti nästa år förändras reglerna rejält. Du som är utlandssvensk kommer då att omfattas av de arvsregler som gäller i det land du bor, om du inte väljer något annat.

”Huvudregeln blir att den avlidnes hemvist avgör vilken lag som ska tillämpas på arvet och vilken domstol som ska vara behörig. Detta är alltså helt nytt för oss svenskar och innebär stora förändringar för den som bosätter sig i ett annat EU-land”, skriver Carnegies familjerättsjurist Susanne Forsman i ett blogginlägg på carnegie.se.

Grundprincipen blir alltså att du som till exempel är bosatt i Spanien fullt ut kommer att omfattas av spanska arvsregler när du avlider. Men de nya reglerna gör det också möjligt för dig att upprätta ett testamente där det framgår att du hellre önskar att svenska arvsregler ska gälla när du avlider.

”Jag tror att många vill ta chansen och välja svensk lag helt enkelt eftersom vi känner till den bäst. Kanske kan man tro att reglerna i de europeiska länderna inte är så olika, men frågor om rätt till laglott, särkullbarns arvsrätt eller enskild egendom för arvingarna kan behandlas på helt olika sätt”, skriver Susanne Forsman.

”Rådet till alla med internationell koppling blir att se över och komplettera befintliga testamenten och upprätta testamente med lagval om det inte finns sedan tidigare”, avslutar Susanne Forsman.

Gerard Boeke har tagit fram följande information. Denna info finns även på hans sida.    http://www.boeke.se/arv/

Arv inom EU

En ny arvsförordning inom EU gäller sedan augusti 2015. Förr gällde nationalitetsprincipen, vilket innebar att arv skulle hanteras enligt lagen i det land den avlidna var medborgare. Nu gäller domicillprincipen, dvs att arv ska hanteras efter lagen i det land den avlidne bor på dödsdagen. Den nya förordningen syftar bl.a. till att förenkla. Trots detta råder stor förvirring om vad som gäller för hantering av arv efter svenskar som bor i Spanien eller som har fast egendom i Spanien. I korthet gäller följande. 

 1. Arv efter personer som bor i Sverige ska hanteras efter svensk arvsrätt. Detta gäller även om personen efterlämnar tillgångar i Spanien.
 2. Om man är svensk medborgare som bor i Spanien kan man skriva ett testamente där det står att svensk arvsrätt ska gälla även om man bor i Spanien. Eftersom svensk lag ska gälla bör testamentet följa svenska formkrav, dvs att testamentet undertecknas i två vittnens närvaro. (Många spanska jurister uppges anse att testamentet måste följa spanska formkrav, men det stämmer inte. Däremot kan det vara bra att skriva testamentet på både svenska och spanska).
 3. Den nya EU-förordningen syftar till att underlätta för EU-medborgarna att hantera arv internationellt. En viktig nyhet som ska underlätta för arvingar, boutredningsmän m.fl. är att myndigheterna i varje EU-land kan utfärda ett arvsintyg som har full juridisk giltighet i alla EU.länder. I Sverige är det skattemyndigheten som utfärdar arvsintyg för arv som ska hanteras enligt svensk arvsrätt.
 4. Spanskt testamente enligt spanska formkrav behöver således bara skrivas om personen bor i Spanien och vill att spansk arvsrätt ska gälla, men vill styra hur tillgångarna ska fördelas inom ramen för spansk lag.
 5. Spansk arvskatt måste betalas för fast egendom i Spanien även om den avlidna bodde i Sverige.
 6. Som vanligt när ny lagstiftning träder i kraft är det intressant att följa hur rättsinstanser och andra myndigheter kommer att tillämpa den nya lagen i praktiken. Först om något eller några år vet vi detta säkert.

Exempel på svenskt testamente innehållande enbart lagval.

Referenser: 
http://www.sydkusten.es/showArchiveArticle.php?articleId=20169

Lag (2015:417) om arv i internationella situationer

Inbrott i bostaden

Denna information har vi fått från gruppen ”Svenskar på Costa Calida” på Facebook.

Om du råkar ut för inbrott i fastighet eller hotellrum
Här följer rekommendationer överenskommet av Juridiska rådgivare, polis och Guardia Civil

1.Ring Polis. 
I storstäder 091 för Policia Nacional
Hela Spanien 062 för Guardia Civil
Räddningstjänsten linje 112

2. Rör inget
Stanna kvar ute på gatan. 
Men om du redan är inne gör en lista på det som saknas. Var förberedd innan med fotografier på dina värdesaker.

3. Gör en Denuncia (Rapport, Klagomål)
En rapport att inbrott begåtts till Polis eller Guardia Civil. Det är viktigt för efterföljande försäkringsfall.
Rapport kan göras på telefon 902 102 112 Telefonlinjen är på Engelska kl 09.oo – 21.oo och gäller dokumentation av stöld, bilstöld, inbrott, förlorade dokument, skadestånd.
Gå till Guardia Civil sedan och få anmälan bekräftad. Du ska då ha med all relevant dokumentation, dina id handlingar, kvitton eller skriftligt bevis på värdet av det stulna.

4. Kontakta ditt Försäkringsbolag. Även om Polisen gör det så måste du själv ta kontakt för att kunna göra anspråk på din försäkring.

5. Hotellinbrott
Behandlas som inbrott, enda skillnaden är att du informerar personalen omedelbart.

Efteråt… Reparationer
Gör absolut inget innan du pratat med ditt försäkringsbolag.
Begär alltid skriftligt
Ta före bilder och efterbilder.

Störande grannar

Har man grannar som på något sätt stör eller för oväsen av sig ska man göra enligt denna sida.

Los cinco pasos contra el vecino ruidoso

De fem stegen mot bullrig granne

OBS! Sidan är på spanska

http://www.abc.es/20120425/local-madrid/abci-ruidos-administradores-201204241918.html

Om du misstänker att ett djur råkar illa ut så tveka in på att ringa 112 och be om Seprona, det är Guardia Civils djurskydds grupp som tar alla anmälningar på allvar.

Residencia och NIE

 Vad är egentligen Residencia? Ska man vara Resident eller inte?

Här finns en mycket bra artikel om detta ämne.

http://www.sydkusten.es/sk/287/a/21467/residente-eller-icke-residente-ar-fragan/

Elementärt om formaliteter för svenskar i Spanien.

Vistelse och inflyttning

Svenska medborgare (och andra EU-medborgare) får fritt resa inom EU. Om man som svensk reser till Spanien finns dock vissa formaliteter att känna till. Dessa beskrivs i korthet här.

1.Om man endast är turist och besöket är begränsat i tid till högst tre månader krävs inga formaliteter för att resa till och vistas i Spanien. Inom Schengen råder passfrihet. Däremot måste man kunna legitimera sig och visa att man är svensk medborgare. För detta krävs ett nationellt id-kort som skaffas hos svenska polisen eller ett svenskt pass.

2. Om man stannar längre än 3 månader måste man anmäla sig hos polisen, registreras i deras utlänningsregister och meddela hur länge man avser att stanna i landet. För att få stanna längre än tre månader måste man ha en arbetsinkomst från en arbetsgivare, pension, eget företag i Spanien, studera i privat eller offentlig skola i Spanien, eller ha tillgångar som räcker för att försörja sig och familjen. Alternativt ska man vara familjemedlem till en person som uppfyller något av dessa krav.

3. Om man vistas i Spanien mer än 6 månader (183 dagar) per kalenderår anses man enligt gemensamma regler i EU ha sin hemvist i Spanien eftersom man då bor huvuddelen av året i Spanien. Då blir man ”resident” i Spanien och normalt blir man då obegränsat skattskyldig i Spanien, vilket innebär att man ska redovisa alla sina inkomster (inkl kapitalinkomster) i Spanien.

Man ska även anmäla till svenska skattemyndigheten att man flyttat från Sverige. Se även längst ner i texten.

I Sverige koordinerar skattemyndigheten mantalsskrivningen med övriga myndigheter. Så är det inte i Spanien. När man flyttar till, från eller inom Spanien behöver man anmäla sig till flera myndigheter.

 • Polisen. Hos polisens utlänningsavdelning, (Oficina de Extranjeros) anmäler man sin inflyttning till Spanien och där tilldelas man ett slags personnummer för utlänningar (NIE-nummer). Om man vistas i Spanien mer än 6 månader per kalenderår är man resident i Spanien. När man är resident har man i stort sett samma skyldigheter och rättigheter i Spanien som spanjorerna.
 • Kommunen. Där mantalsskriver man sig så att dom vet att man bor i kommunen.
 • Skattemyndigheten. Hos skattemyndigheten registrerar man sig om man är resident eller äger fastighet i Spanien.
 • Trafikmyndigheten (Traffico) handhar bilregistering och spanskt körkort.
 • Försäkringskassan (Seguridad Social). Om man är anställd brukar arbetsgivaren anmäla en. Annars får man göra det själv.

Fastighetsköp, bankkonto, bilägande

Om man inte är resident i Spanien, men skaffar fastighet, spanskregistrerad bil eller bankkonto måste man också anmäla sig till Polisen och skaffa NIE-nummer eftersom dessa aktiviteter medför viss skattskyldighet i Spanien, även om man inte är resident där. När man fått ett NIE-nummer gäller det resten av livet. Ibland måste man kunna visa upp ett slags personbevis där NIE-numret angivits och ofta får beviset inte vara äldre än tre månader. Då kan man begära ett nytt bevis hos polisen.

Tillägg om utflyttning från Sverige

Om svenska skattemyndigheten anser att man fortfarande har ”väsentlig anknytning” till Sverige godtar de inte utan vidare att ens obegränsade skattskyldighet i Sverige ska upphöra. Då finns det ett avtal mellan ländernasom avgör i vilket land man ska vara obegränsat skattskyldig. Enligt avtalet är det där man har permanentbostad. Har man det i båda länderna är det där man har ”centrum för levnadsintressena”, d.v.s. arbetar, har företag, har barn i skolan el dyl. Har man det i båda länderna och om man bor stadigvarande i båda länderna är det till sist det land man är medborgare i som avgör var man ska anses obegränsat skattskyldig.

Denna text är reviderad av Gerard Boeke 2015-01-25. Läsaren ansvarar själv för sina handlingar och författaren tar inte ansvar för vad myndigheter kan komma att göra. Texten får kopieras om källan anges.

 Denna text går även att läsa här: http://www.boeke.se/spanienformaliteter/

Mc och mopedkörkort

Anders Granberg har följande information att ge angående Mc och mopedkörkort.

Jag tänker enbart ta upp frågan om framförande av mopeder och motorcyklar i denna beskrivning av regelverket för körkort inom unionen. Detta enligt EU-direktiv 2006/126/EG, detta direktiv ska vara genomfört i medlemsländerna senast den 19 januari 2033.

Vid kontakt med myndigheterna här i Spanien tog det många samtal med olika personer som gav olika svar. Det viktiga är att om det händer en olycka så kan försäkringsbolaget vägra ersättning om föraren faktiskt inte har behörighet, även med ett hyrt fordon och uppvisande av ett körkort som faktiskt inte ger rätt att framföra fordonet.

Enligt direktivet ska alla körkort utfärdade av medlemsländerna senast den 19 januari 2013 ha behörighetskategorierna AM, A1, A2, A, B, B1 och BE.

Reglerna gäller i samtliga EU:s medlemsstater, undantag gäller BARA körkort utfärdade i medlemslandet och inom medlemslandets territorier.

För oss skandinaver gäller att om körkortet i klass B är utbytt efter 19 januari 2013 måste det framgå på körkortets baksida att behörighet att framföra fordon i klassen A1, A2 och A föreligger. Har du bytt körkort före den 19 januari 2013 och enbart har behörighet B på ditt nya Spanska körkort får du alltså framföra fordon i klasserna AM och A1.

Eftersom Spanien tidigare har tillåtit förare med klass B att framföra fordon i klassen AM och A1 uppstår det ofta förvirring om man innehar ett körkort från annat EU land vad gäller framförande av fordon i klassen A1 men förordningen är tydlig på punkten att om du inte har spanskt körkort klass B utfärdat före 19 januari 2013 får du inte köra lätt MC klass A1. Även polis och uthyrningsföretag är i stor utsträckning okunniga om de regler som gäller. Om du framför ett fordon i klassen A1 med ett icke spanskt körkort riskerar du böter och att inte försäkringen täcker vid en olycka.

En spanjor med klass B utfärdat före den 19 januari 2013 får således inte köra fordon i klass A1 i annat EU land.

Behörigheter:

AM Två eller trehjuliga fordon med högsta hastighet av 45 km/h, åldersgräns 16 år. Innehavare av körkort med högre behörighet t.ex. B ger behörighet att framföra fordon i kategori AM.

A1 Motorcyklar med en cylindervolym om högst 125cc, en effekt av 11 kW och/eller ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,1kW/kg. Två eller trehjuliga fordon med en effekt av högst 15kW. Åldersgräns 16 år och genomfört förarprov. Körkort av klass A2 ger rätt att framföra fordon i klass A1 och AM

A2 Motorcykel med en effekt av max 35 kW och ett viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som inte hänför sig till ett fordon med mer än dubbla effekten (detta gäller att om ett fordon innan strypning har större effekt än 70 kW). Innehavare av körkort klass A2 får framföra fordon i klass AM och A1. Åldersgräns 18 år.

A Motorcykelåldersgräns 20 år med minst två års erfarenhet med motorcykel klass A2. Kravet på minst två års erfarenhet får åsidosättas om den som ansöker har fyllt 24 år. Åldersgränsen för motordrivna fordon med högre effekt än 15 kW skall vara 21 år.