Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Mc och mopedkörkort

Anders Granberg har följande information att ge angående Mc och mopedkörkort.

Jag tänker enbart ta upp frågan om framförande av mopeder och motorcyklar i denna beskrivning av regelverket för körkort inom unionen. Detta enligt EU-direktiv 2006/126/EG, detta direktiv ska vara genomfört i medlemsländerna senast den 19 januari 2033.

Vid kontakt med myndigheterna här i Spanien tog det många samtal med olika personer som gav olika svar. Det viktiga är att om det händer en olycka så kan försäkringsbolaget vägra ersättning om föraren faktiskt inte har behörighet, även med ett hyrt fordon och uppvisande av ett körkort som faktiskt inte ger rätt att framföra fordonet.

Enligt direktivet ska alla körkort utfärdade av medlemsländerna senast den 19 januari 2013 ha behörighetskategorierna AM, A1, A2, A, B, B1 och BE.

Reglerna gäller i samtliga EU:s medlemsstater, undantag gäller BARA körkort utfärdade i medlemslandet och inom medlemslandets territorier.

För oss skandinaver gäller att om körkortet i klass B är utbytt efter 19 januari 2013 måste det framgå på körkortets baksida att behörighet att framföra fordon i klassen A1, A2 och A föreligger. Har du bytt körkort före den 19 januari 2013 och enbart har behörighet B på ditt nya Spanska körkort får du alltså framföra fordon i klasserna AM och A1.

Eftersom Spanien tidigare har tillåtit förare med klass B att framföra fordon i klassen AM och A1 uppstår det ofta förvirring om man innehar ett körkort från annat EU land vad gäller framförande av fordon i klassen A1 men förordningen är tydlig på punkten att om du inte har spanskt körkort klass B utfärdat före 19 januari 2013 får du inte köra lätt MC klass A1. Även polis och uthyrningsföretag är i stor utsträckning okunniga om de regler som gäller. Om du framför ett fordon i klassen A1 med ett icke spanskt körkort riskerar du böter och att inte försäkringen täcker vid en olycka.

En spanjor med klass B utfärdat före den 19 januari 2013 får således inte köra fordon i klass A1 i annat EU land.

Behörigheter:

AM Två eller trehjuliga fordon med högsta hastighet av 45 km/h, åldersgräns 16 år. Innehavare av körkort med högre behörighet t.ex. B ger behörighet att framföra fordon i kategori AM.

A1 Motorcyklar med en cylindervolym om högst 125cc, en effekt av 11 kW och/eller ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,1kW/kg. Två eller trehjuliga fordon med en effekt av högst 15kW. Åldersgräns 16 år och genomfört förarprov. Körkort av klass A2 ger rätt att framföra fordon i klass A1 och AM

A2 Motorcykel med en effekt av max 35 kW och ett viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som inte hänför sig till ett fordon med mer än dubbla effekten (detta gäller att om ett fordon innan strypning har större effekt än 70 kW). Innehavare av körkort klass A2 får framföra fordon i klass AM och A1. Åldersgräns 18 år.

A Motorcykelåldersgräns 20 år med minst två års erfarenhet med motorcykel klass A2. Kravet på minst två års erfarenhet får åsidosättas om den som ansöker har fyllt 24 år. Åldersgränsen för motordrivna fordon med högre effekt än 15 kW skall vara 21 år.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *