Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spanskt och Svenskt körkort

Här finns en artikel kopierat från www.Sydkusten.es angående lagarna om svenskt vs spanskt körkort.

Bofasta i Spanien tvungna byta till spanskt körkort

REPORTAGE Många bofasta svenskar i Spanien kör med felaktigt körkort, de flesta utan att veta om det. Anledningen är nya regeländringar och bristande kunskap hos myndigheterna, som lämnar motstridiga uppgifter. Sydkusten har, inte utan visst förtret, lyckats reda ut begreppen.

Villkoren för EU-medborgare som är bofasta i Spanien har ändrats flera gånger de senaste åren, när det gäller körkortskraven. Under en period tvingades EU-medborgare att registrera sig hos transportstyrelsen DGT och erhålla en intyg, som skulle bäras tillsammans med det utländska körkortet. Detta slopades senare och ersattes av krav på att bofasta utlänningar måste byta till spanskt körkort, när det utländska går ut.

Så sent om i maj 2010 uppmärksammade Sydkusten förvirringen och samordningsbristerna i frågan, i följande artikel: http://www.sydkusten.es

Då framgick bland annat att svenska Trafikstyrelsen gjorde fel som automatiskt förnyade körkortet för svenskar bofasta i Spanien. Detta då residenta svenskar enligt de dåvarande normerna vid förnyelse skulle byta till spanskt körkort.

Denna regel gäller dock inte heller längre, för nu måste bofasta medborgare från andra EU-länder byta till spanskt körkort inom två år, efter att man skrivit in sig i Spanien. Detta oavsett om körkortet gäller betydligt längre. I det fall som körkortet går ut inom två år, ska det bytas mot spanskt när det förnyas.

Trafikpolisen ger fel uppgifter 
Den som inte gör detta riskerar att få böter vid en eventuellt trafikkontroll. För att så ska ske måste dock trafikpolisen både konstatera att man varit resident i Spanien i mer än två år samt känna till regelverket. Det senare konstaterar Sydkusten inte är någon självklarhet.

När vi kontaktade trafikpolisen Guardia Civil för att informera oss om reglerna fick vi svaret att bofasta EU-medborgare mycket väl kan köra på sina utländska körkort. Guardia Civil hänvisar till ett påstått avtal mellan EU-länderna.

Denna uppgift förnekas alltså av spanska trafikstyrelsen DGT, som Sydkusten också varit i kontakt med. Den betonar att byte till spanskt körkort måste göras inom två år. Ett av huvudargumenten är det spanska poängsystemet, som utlänningar klarar sig från med sina utländska körkort.

Förvirringen är anmärkningsvärt stor, då Sydkusten fick ytterligare ett besked från en specialiserad rådgivningsbyrå “gestoría” i Marbella. Den hävdade bestämt att byte till spanskt körkort måste ske inom sex månader, efter att man blivit resident.

Praktisk och moralisk fråga 
Många svenskar i Spanien vill behålla sitt svenska körkort, dels för att slippa byråkratin men också för att undvika risken att förlora poäng i händelse av en trafikförseelse. De uppenbara fördelarna kan dock övervägas av nackdelarna, vilket sekreteraren på Sveriges konsulat i Málaga Gunilla Ekberg uppmärksammar. 
– Det spanska körkortet är mycket smidigt i kreditkortsformat numera och man får det skickat till sin hemadress, efter att det beställts. Dessutom är det mycket 
krångligt om man skulle tappa eller bli bestulen på sitt svenska körkort, då man i det fallet måste skaffa ett spanskt körkort och inte har det svenska originalet för handläggningen.

Dessutom menar Gunilla att det är en moralisk fråga. 
– Om man nu är skriven i Spanien så ska man naturligtvis köra i trafiken på samma villkor som spanjorerna, vilket inkluderar att man ska kunna bli av med poäng.

Endast information på spanska 
Byte till spanskt körkort bokas på trafikverkets hemsida http://www.dgt.essom tyvärr endast är på spanska. Det kan också skötas av en specialiserad rådgivningsbyrå. Information om de handlingar som behövs kan laddas ned på följande direktlänk: http://www.dgt.es

Bland handlingarna ingår en blankett som ska fyllas i och som kan laddas ned här: http://www.dgt.es

Dessutom måste man genomgå en hälsokontroll som utförs på officiella kontor, som skickar resultatet direkt till Jefatura Provincial de Tráfico. Närmaste kontor kan sökas på följande adress, där man anger sin provins och kommun: http://www.dgt.es

Avgiften för utfärdandet av spanskt körkort är 26,60 euro.


Vi tackar också Anders Granberg för denna information som han har varit vänlig nog att ta reda på om vad som gäller svenskt vs spanskt körkort.

Hur vi svenskar ska hantera den nya lagen i Spanien avseende registrering hos Traficó för att ingå i det spanska poängsystemet. Konsekvensen av att inte registrera sig efter att man bott 2 år eller längre i Spanien kan leda till böter på 200 €. Muntligen från en tjänsteman på Traficó kommer inga böter att accepteras av Traficó före den 1 januari 2015. Detta innebär inte att du ändå kan få böter av polisen men när du ska betala boten hos Traficó kommer de att avskriva boten. OBS! Detta är en muntlig uppgift.

DEL 1. Hur man registrerar sitt svenska körkort.

Information hittar du här:

http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving/validity/resident_es.htm

På svenska:

http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving/validity/resident_sv.htm

1 SOLICITUD Du behöver fylla i banketten ”Solidicitud”.

Du behöver fylla i båda sidorna alternativt gå till Traficó där de har blanketten med karbonkopia. Det går att fylla i detta dokument på nätet men om man har många förnamn så får de inte plats så det kan vara ide att fylla i med penna.

2. TASA IV.1 Det kostar 8,10 € som du betalar direkt på Traficó (de tar kontokort).

3. ACREDITACIÓN DE IDENTIDAD Y RESIDENCIA Du behöver ta med dig ditt NIE papper och pass (eller nationella ID-kortet) samt kopior på dessa.

4. PERMISO DE CONDUCCIÓN Ditt körkort samt kopia på det.

5. FOTOGRAFÍA Ett nytaget foto i färg som är 32X26mm. Som vi alla vet lever vi i Spanien och detta mått är inte det standardmått som du får i fotoautomater eller hos en fotofirma men det är inget problem för dom har saxar på Traficó. .

6. DECLARACIÓN En försäkran om att du inte just nu har någon pågående rättsprocess länkat till ditt körkort. Detta papper har jag inte hittat hos DGT men det finns säkert där.

En kopia finns som scannad bilaga, det är ett A5 dokument.

skannad-bild.pdf

Jag fick detta 2013-01-28 så ni behöver inte vara oroliga för att datumet som ni ska fylla i börjar med ”200_”.

När du går till Traficó behöver du inte ha med dig fotot första gången men resten av blanketterna behöver du.

Börja med att betala i betal-luckan och få en nummer lapp. När det är din tur går du till anvisad lucka och lämnar alla papper, både original och kopior. Du får tillbaka ditt körkort och Traficó sänder en fråga till Trafikverket för att bekräfta att du har detta körkort och att du inte är indragen i någon konflikt tex fortkörning med påföljd av indraget körkort, denna fråga kan ta allt mellan två veckor och två månader.

När Traficó erhåller svaret ska du gå tillbaka till Traficó och lämna ditt körkort, du får ett papper som ger dig rätt att köra i Spanien och kan om du vill köpa ett internationellt körkort (jag är mycket tveksam om det internationella körkortet gäller i Sverige och du kan definitivt inte hyra bil med det), som skickar det till ambassaden i Madrid som skickar det till Trafikverket som i fält 13 på körkortet präglar ditt NIE. Ni ser vart åt det barkar? Enligt Traficó kan det i bästa fall gå på en månad och i värsta fall 5-6 månader. När Traficó får tillbaka körkortet från ambassaden i Madrid får du ett brev om att du ska komma och hämta ditt körkort. Inga läkarintyg eller liknande och den enda kostnaden är 8.10€

 DEL 2     Hur man byter till spanskt körkort.

Hur man byter sitt svenska körkort till spanskt körkort.

Information hittar du här:

http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving/validity/resident_es.htm

 På svenska:

http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving/validity/resident_sv.htm

Reouisitos =Krav

-Tener la residencia en España. = Du ska vara skriven i Spanien.

– Tener la edad establecida en la normativa española. = Du ska ha uppnått den ålder som krävs för att inneha körkort enligt spansk lag.

– – Que el permiso no se haya obtenido siendo residente en España. = Du ska inte ha fått ditt körkort i Spanien från början.

1 SOLICITUD

Du behöver fylla i banketten ”Solidicitud”.

Du behöver fylla i båda sidorna alternativt gå till Traficó där de har blanketten med karbonkopia. Det går att fylla i detta dokument på nätet men om man har många förnamn så får de inte plats så det kan vara ide att fylla i med penna.

2. TASA IV.1

Det kostar 27,10€ som du betalar direkt på Traficó (de tar kontokort).

3. ACREDITACIÓN DE IDENTIDAD Y RESIDENCIA

Du behöver ta med dig ditt NIE papper och pass (eller nationella ID-kortet) samt kopior på dessa.

4. PERMISO DE CONDUCCIÓN

Ditt körkort samt kopia på det.

5. FOTOGRAFÍA

Ett nytaget foto i färg som är 32X26mm. Som vi alla vet lever vi i Spanien och detta mått är inte det standardmått som du får i fotoautomater eller hos en fotofirma men det är inget problem för de har saxar på Traficó.

6. TALÓN FOTO:

Är en blankett som liknar den svenska där fotot klistrasfast, dina namn skrivs in (textas) ditt NIE nummer och som du sedan skriver under med din namnteckning (den som sedan hamnar på körkortet). Denna blankett erhåller du på Traficó i luckan efter ”betalningsluckan” så ora dig inte för att du inte har den med dig. 

Hur du gör:

När du går till Traficó behöver du dig alla ovan nämnda dokument samt kopior på dessa (det är inget krav på kopior på alla men det skadar inte). Börja med att betala i betal luckan och där du får en nummerlapp. När det är din tur går du till anvisad lucka och lämnar alla papper, både original och kopior. Du får tillbaka ditt körkort och Traficó sänder en fråga till Trafikverket för att bekräfta att du har detta körkort och att du inte är indragen i någon konflikt t.ex. fortkörning med påföljd av indraget körkort, denna fråga kan ta allt mellan två veckor och två månader. När Traficó erhåller svaret ska du gå tillbaka till Traficó och lämna ditt körkort (gå till informationsluckan för att erhålla könummerlapp), du får ett papper som ger dig rätt att köra i Spanien vid detta tillfälle ska du ha med dig körkortet pass, NIE och kvittot som du fick vid ditt första besök (enligt muntlig information vid mitt besök).

OBS! Du kan inte få ett internationellt körkort under tiden det tar för Traficó att utfärda det nya körkortet.

När Traficó har gjort ditt nya körkort skickas det med post hem till dig. Enligt Traficó ska detta ta två veckor men när min fru förnyade sitt körkort tog det en månad så planera din ansökan om Spanskt körkort under en period som du vet att du kommer att vara i Spanien alternativt att du inte behöver köra i Sverige (normalt räcker det ju med id-kort i Sverige vid en poliskontroll men eftersom du ansökt om ett Spanskt körkort avregistreras du hos Trafikverket som körkortsinnehavare).

Du behöver ingen läkarkontroll eller andra konstiga tester utan det är ett rent byte. Jag tycker mig förstå att om du har kort giltighetstid kvar på ditt körkort, uppnått en viss ålder där du har högre behörigheter typ C eller D och ligger i fas för en läkarundersökning (vart femte år efter 55 år fyllda) kan det krävas att du gör denna undersökning. Mitt tips är att om du kort tid kvar på ditt körkort så förnya det först i Sverige så slipper du krångla dig igenom en Spansk läkarkontroll som vad jag förstår endast får utföras av speciellt utsedda läkare eller läkarmottagningar (det finns ett flertal i direktanslutning till Traficó här i Alicante så jag kan tänka mig att det är likadant på andra platser).

Lycka till!

Enligt uppgift från en av våra medlemmar så  Efter 1 oktober måste man beställa tid på www.dgt.es för att få komma in till att ordna med sitt körkort i Malaga.

Om detta gäller i andra regioner har vi inte fått uppgifter om ännu. Återkommer om det senare.

Anders Granberg kompletterar med denna uppgift idag 28 mars 2013

Tänkte nu att jag bara skulle lägga till i körkortsfrågan att jag lämnade in mitt Svenska körkort den 4 april och fick då veta att jag skulle få det med posten inom en månad och hör och häpna i går, den 27 april var det där! Däremot stämde inte uppgiften att från april skulle man erhålla det ”nya” körkortet enligt den nya EU standarden. Fick en dåligt inplastad rosa lapp. 😉

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *